متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای مهارت شغلی استرالیا

ویزاهای مهارت شغلی استرالیا آسانترین راه مهاجرت برای افراد دارای تخصص کاری میباشد.
متقاضیان به واسطه این ویزا میتوانند اقامت دایم استرالیا را دریافت وبه کارو زندگی در استرالیا مشغول شوند.

ویزای تخصص کاری مستقل استرالیا (ویزای 189)

ویزای تخصص کاری مستقل استرالیا ویزای 189 ویزای تخصص کاری مستقل استرالیا (ویزای 189) یک اقامت دائمی است که به صورت مستقل بوده و برای افراد دارای تخصص کاری میباشد.
افراد در این ویزا از اسپانسری کارفرما یا اعضای خانواده یا ایالتهای استرالیا استفاده نکرده و به واسطه این ویزا میتوانند به عنوان مقیم دایم استرالیا به کار و زندگی مشغول شوند.
هدف دولت استرالیا از ارائه این ویزا، جذب نیروی کار ماهر و با استعداد است که با توانایی هایشان بتوانند باعث رشد و پیشرفت اقتصاد استرالیا شوند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 189
داشتن حداقل 18 وحداکثر 49 سال
دارا بودن مدرک دانشگاهی یا مدرک فنی حرفه ای
کسب حداقل نمره آیلتس 6 در تمامی مهارتهای چهارگانه
دارا بودن سابقه ی شغلی


مزایای ویزای 189
بدون هیچ محدودیتی در هر نقطه از استرالیا زندگی کنند.
در مراکز فنی ، دانشگاه ها و مدارس استرالیا به صورت رایگان تحصیل نمایند.
از بیمه خدمات درمانی (مدیکر) استفاده کنند.
اسپانسر دیگر اعضای خانواده خود شوند.
در هر نقطه از استرالیا مشغول بکار شوند.


ویزای تخصص کاری استرالیا (ویزای 190)

ویزای مهارت شغلی استرالیا ویزای تخصص کاری استرالیا (ویزای 190) یک اقامت دائمی است و برای متخصصانی است که از طرف ایالت یا منطقه ای در استرالیا حمایت شده اند.
هرازچندگاهی هریک از دولتهای ایالتی یا منطقه ای استرالیا، لیست مشاغل (( CSOL خود را اعلام میکند که از لیست اداره مهاجرت گسترده تر است. هر ایالت بسته به نیاز خود، با توجه به سوابق کاری، سطح زبان و توانایی مالی متقاضیان، شروط خود را اعلام میدارد و حاضر است اسپانسر افراد واجد شرایط شود.
این ویزا بدلیل برخورداری از حمایت ایالتی، از اولویت برخوردار بوده و سریع تر می باشد . همچنین این حمایت باعث تعلق گرفتن 5 امتیاز به متقاضی می شود که این کار امکان ارسال دعوت نامه از طرف اداره مهاجرت را تسریع می کند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 190
داشتن حداقل 18 و حداکثر 49 سال
شغل انتخابی شما باید در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص (CSOL) استرالیا باشد.
کسب حداقل نمره آیلتس 6 در تمامی مهارتهای چهارگانه
کسب اسپانسری (حمایت) یکی از ایالتها یا مناطق استرالیا
دارا بودن سابقه ی شغلی


مزایای ویزای 190
در استرالیا اقامت دائم داشته باشند.
در مراکز فنی ، دانشگاه ها و مدارس استرالیا به صورت رایگان تحصیل نمایند.
از بیمه خدمات درمانی (مدیکر) استفاده کنند.
اسپانسر دیگر اعضای خانواده خود شوند.


ویزای تخصص کاری مناطق کم جمعیت (ویزا 491)

ویزای تخصص کاری مناطق کم جمعیت (ویزا 491) یکی از جدیدترین ویزای های استرالیا ویزای 491 است که در نوامبر 2019 به اداره کل مهاجرت ابلاغ شده است. ویزای تخصص کاری در مناطق کم جمعیت (ویزا 491) یک اقامت موقت است که به افراد دارای تخصص این اجازه را می دهد که تا مدت 5 سال در مناطق کم جمعیت اقامت داشته باشند.
متقاضیان این ویزا باید حمایت از طرف یکی از ایالتها یا مناطق کم جمعیت استرالیا را (یا خانواده) گرفته باشند.
ویژگی مهم این ویزا این است که دارندگان آن بعد از 3 سال کار و زندگی در مناطق تعیین شده، میتوانند درخواست اقامت دائم بدهند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 491
سن کمتر از 45 سال
دارا بودن سابقه شغلی
کسب حداقل نمره آیلتس 6 در تمامی مهارتهای چهارگانه
کسب اسپانسری (حمایت) از طرف یکی از وابستگان فامیلی مقیم استرالیا یا کسب اسپانسری یکی از ایالتها یا مناطق کم جمعیت استرالیا
شغل انتخابی شما باید در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص (ROL) استرالیا باشد.


مزایای ویزای 491
به مدت ۵ سال در استرالیا اقامت داشته باشند
در مراکز فنی، دانشگاه ها و مدارس استرالیا تحصیل نمایند
از خدمات درمانی استرالیا استفاده کنند
بعد از 3 سال کار و زندگی در مناطق تعیین شده، واجد شرایط درخواست اقامت دائم هستند


ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص (ویزای 887)

ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص ویزای 887 ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص (ویزای 887) یک ویزای دائم است و به افرادی تعلق میگیرد که در مناطق کم جمعیت استرالیا به مدت 2 سال کار و زندگی کرده اند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 887
فرد باید حداقل 2 سال در یکی از مناطق کم جمعیت استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی باید 12 ماه بصورت تمام وقت در آن منطقه مشغول به کار بوده باشد.
متقاضی میبایست دارای یکی از ویزاهای موقت استرالیا شامل: ویزای موقت مناطق خاص (ویزای 489)، ویزای متخصصین در مناطق خاص (ویزاهای 475 و 487)، ویزای مبتنی بر مهارت (ویزای 495)، یا ویزای متخصصین در مناطق مشخص (ویزای 496) باشد.
فرد متقاضی در زمان اقدام برای اخذ این ویزا باید داخل استرالیا باشد.


مزایای ویزای 887
فرد میتواند در استرالیا اقامت دائم داشته باشد.
متقاضی میتواند در استرالیا به کار و تحصیل رایگان بپردازد.
از بیمه خدمات درمانی (مدیکر) بهره مند شوند.
همسر و فرزندان فرد متقاضی می توانند به کار و تحصیل رایگان در استرالیا بپردازند.
اسپانسر سایر بستگان خود جهت اقامت دائم شوند.
درصورت واجد شرایط بودن، جهت شهروندی استرالیا اقدام نمائید.


ویزای فارغ التحصیلان مهندسی (ویزای 476)

ویزای فارغ التحصیلان مهندسی ویزای 476 ویزای فارغ التحصیلان مهندسی (ویزای 476) یک ویزای موقت برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی خارج از استرالیا است.
متقاضیان این ویزا بایددر یکی از دانشگاه های به رسمیت شناخته شده ی خارج از استرالیا تحصیل کرده و بعد از اخذ ویزا می توانند در زمینه تخصصی خود، به مدت 18 ماه در استرالیا مشغول به کار شوند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 476
سن فرد متقاضی کمتر از 31 سال باشد.
فارغ التحصیل در یکی از رشته های مهندسی با حداقل مدرک لیسانس باشد.
دانشگاه های تائید شده در ایران برای این ویزا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه تهران می باشد.
از زمان فارغ التحصیلی فرد متقاضی بیشتر از 2 سال نگذشته باشد.
در زمان اقدام برای اخذ این ویزا، باید خارج از استرالیا باشد.


مزایای ویزای 476
متقاضی می تواند به کار و تحصیل در استرالیا بپردازد.
از خدمات درمانی استرالیا استفاده کند.
این ویزا فرصتی مناسب برای متقاضی است تا در کنار کسب تجربه، درصورت واجد شرایط بودن جهت اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.