متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی استرالیا ویزای توریستی استرالیا برای افرادی است که مایل هستند برای مسافرت، دیدار خانواده و اقوام، قراردادهای کاری یا شرکت در همایش ها و سمینارها به استرالیا سفر کنند.
این ویزا بنا به شرایط متقاضی 6، 9 و 12ماهه می باشد و امکان تبدیل این ویزا به اقامت دائم وجود ندارد.

انواع ویزاهای توریستی استرالیا
ویزای توریستی جهت تعطیلات و تفریح : این ویزا برای افرادی است که به منظور گردشگری، گذراندن تعطیلات و تفریح در استرالیا، قصد سفر به استرالیا را دارند.
ویزای توریستی جهت فعالیتهای تجاری : این ویزا برای افرادی است که قصد دارند جهت انجام مذاکرات تجاری، شرکت در کنفرانسو همایش ها، و یا بازدید از یک پروژه تجاری و انجام کسب و کار، به استرالیا سفر کنند.
ویزای توریستی از طریق حمایت خانواده : این ویزا برای افرادی است که قصد دیدار خانواده و دوستان خود را دارند.

زمان رسیدگی به ویزای گردشگری استرالیا متغیر است و درصورت کامل بودن مدارک، معمولا طی 3 تا 5 هفته به درخواست شما رسیدگی می شود.