متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای تحصیلی استرالیا

ویزای موقت فارغ التحصیلان دانشگاه 485

ویزای تحصیلی استرالیا ویزای تحصیلی استرالیا یک ویزای موقت است برای دانشجویان بین المللی که اخیرا از یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی استرالیا، فارغ التحصیل شده اند.
به واسطه این ویزا، دانشجویان میتوانند بعد از اتمام تحصیلات خود، حداقل 18 ماه در استرالیا به کار مشغول شوند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 485
سن فرد کمتر از 50 سال باشد.
در زمان اقدام برای اخذ این ویزا، باید در استرالیا باشد.
طول مدت تحصیل متقاضی در استرالیا، حداقل 2 سال بوده باشد.
کسب حداقل آیلتس 6 در تمامی مهارتهای چهارگانه
رشته تحصیلی فرد باید در ارتباط با یکی از مشاغل لیست SOL باشد.
از زمان فارغ التحصیلی متقاضی بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد.
مدت این ویزا بسته به میزان تحصیلات متقاضی، می تواند از 18 ماه تا 4 سال باشد.

مزایای ویزای 485
می تواند به کار و تحصیل در استرالیا بپردازد.
از خدمات درمانی استرالیا استفاده کند.
این ویزا فرصتی مناسب برای متقاضی است تا در کنار کسب تجربه، درصورت واجد شرایط بودن جهت اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.