متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا، راهی آسان و سریع برای آن دسته از افرادی است که خواهان فعالیت تجاری در استرالیا هستند. کارآفرینان، صاحبان مشاغل و تاجران موفقی که قصد دارند کسب و کار جدیدی را راه اندازی کنند و به سرمایه گذاری در استرالیا تمایل دارند.

ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا (ویزای 132)

ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا ویزای 132 ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا (ویزای 132) یک اقامت دائم است و به افرادی تعلق می گیرد که توانایی سرمایه گذاری در کشور استرالیا را دارند.
مالکان شرکتهای بزرگ و مدیرانی که سابقه درخشانی در ایجاد کسب و کار دارند، می توانند از طرف یکی از ایالتهای استرالیا تحت حمایت اسپانسری قرار بگیرند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای 132
دارایی فرد یا همسرش در بیزینس باید 400 هزار دلار برای 2 سال از 4 سال اخیر باشد.
ارزش دارایی های فرد یا همسرش بیش از 1.5 میلیون دلار و قابل انتقال به استرالیا باشد.
گردش مالی کسب و کار فرد باید حداقل 3 میلیون دلار در یک یا چند بیزینس در 2 سال از 4 سال اخیر باشد.
ارائه مدارکی مبنی بر مدیریت و فعالیتهای کارآمد در بیزینس
فرد متقاضی یا همسرش باید یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشند:
دارا بودن مالکیت 51 درصد از بیزینسی که کمتر از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
یا دارا بودن مالکیت 30 درصد از بیزینسی که بیش از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
و یا دارا بودن مالکیت 10 درصد از یک شرکت با سهام عام


مزایای ویزای 132
در هر جای استرالیا به صورت دائمی کار و زندگی کنید.
در مدارس و دانشگاه های استرالیا به صورت رایگان تحصیل کنید.
همسر و فرزندان شما می توانند بصورت رایگان در استرالیا تحصیل کنند.
از بیمه خدمات درمانی (مدیکر) استفاده نمایید.
به بیمه بیکاری و بازنشستگی استرالیا دسترسی داشته باشید.
برای شهروندی استرالیا ( citizenship) تقاضا داده و پاسپورت استرالیایی دریافت کنید.


ویزای سرمایه گذاری موقت (ویزای 188)

ویزای سرمایه گذاری موقت ویزای 188 ویزای سرمایه گذاری موقت (ویزای 188) یک اقامت 4 ساله است و به افرادی تعلق میگیرد که تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت تجاری در استرالیا را دارند. این ویزا شامل آن دسته از ویزاهایی است که باعث سهولت ورود شما به استرالیا میشود.
انواع ویزاهای سرمایه گذاری ساب کلاس 188
ویزای کارآفرینی استرالیا (ویزای 188A)
ویزای سرمایه گذاری استرالیا (ویزای188B)
ویزای سرمایه گذاری ویژه استرالیا (ویزای188C)


ویزای کارآفرینی استرالیا (ویزای 188A)

این ویزا برای افرادی است که مهارت لازم را در کسب و کاری داشته و قصد راه اندازی، توسعه و مدیریت یک بیزینس جدید یا کسب و کار موجود در استرالیا را داشته باشند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای کارآفرینی
سن متقاضی کمتر از 55 سال باشد.
مجموع امتیازات فرد به 65 امتیاز برسد.
متقاضی میبایست از یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسر شیب بگیرد.
ارزش دارایی متقاضی و همسرش حداقل 800 هزار دلار و قابل انتقال به استرالیا باشد.
گردش مالی بیزینس متقاضی حداقل 500 هزار دلار استرالیا، در 2 سال از 4 سال اخیر باشد.
فرد متعهد می شود تا حداکثر 2 سال پس از ورود به استرالیا، نسبت به ایجاد یک بیزینس جدید اقدام نماید.
دارای سابقه مدیریتی موفق در بیزینس خود باشد.
داشتن نمره زبان شرط نیست ولی کسب آیلتس 5 میتواند امتیاز فرد را بالا ببرد.

فرد متقاضی یا همسرش باید یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشند:
دارا بودن مالکیت 51 درصد از بیزینسی که کمتر از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
یا دارا بودن مالکیت 30 درصد از بیزینسی که بیش از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
ویا دارا بودن مالکیت 10 درصد از شرکتی با سهام عام


مزایای ویزای سرمایه گذاری کارآفرینی ویزای 188A
میتوانید به مدت 4 سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
در مدارس و دانشگاه های استرالیا تحصیل کنید.
همسر و فرزندان شما می توانند در استرالیا به کار و تحصیل بپردازند.
از خدمات درمانی استرالیا استفاده نمائید.
بعد از 4 سال نسبت به اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کنید.


ویزای سرمایه گذاری استرالیا (ویزای188B)

شرایط مورد نیاز برای ویزای سرمایه گذاری معمولی
سن متقاضی کمتر از 55 سال باشد.
مجموع امتیازات فرد به 65 امتیاز برسد.
متقاضی میبایست از یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسر شیب بگیرد.
ارزش دارایی متقاضی و همسرش حداقل 2.250 هزار دلار و قابل انتقال به استرالیا باشد.
تائید سرمایه گذاری توسط ایالت مقصد در استرالیا
توانایی بالا برای مدیریت سرمایه گذاری موفق
سابقه مدیریتی یک یا چند بیزینس و سرمایه گذاری در آنها به مدت حداقل 3 سال
فرد متعهد می شود تا حداکثر 2 سال پس از ورود به استرالیا، نسبت به ایجاد یک بیزینس جدید اقدام نماید.
داشتن نمره زبان شرط نیست ولی کسب آیلتس 5 میتواند امتیاز فرد را بالا ببرد.

فرد متقاضی یا همسرش باید یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشند:
دارا بودن مالکیت 51 درصد از بیزینسی که کمتر از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
یا دارا بودن مالکیت 30 درصد از بیزینسی که بیش از 400 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد.
ویا دارا بودن مالکیت 10 درصد از شرکتی با سهام عام


مزایای ویزای سرمایه گذاری کارآفرینی ویزای 188B
میتوانید به مدت 4 سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
در مدارس و دانشگاه های استرالیا تحصیل کنید.
همسر و فرزندان شما می توانند در استرالیا به کار و تحصیل بپردازند.
از خدمات درمانی استرالیا استفاده نمائید.
بعد از 4 سال نسبت به اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کنید.


ویزای سرمایه گذاری ویژه استرالیا (ویزای188C)

این ویزا برای مدیران و صاحبان شرکتهای بزرگی است که تمایل به سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلاری و انجام کارهای تجاری در استرالیا را دارند.
شرایط مورد نیاز برای ویزای سرمایه گذاری ویژه
برای ویزای سرمایه گذاری ویژه در استرالیا، سیستم امتیاز بندی و شرط سنی وجود ندارد.
برای این ویزای استرالیا، گردش مال، طرح تجاری، تاسیس و مدیریت یک بیزینس مطرح نیست.
دارایی فرد و همسرش باید حداقل 5 میلیون دلار باشد و این سرمایه باید از راه قانونی کسب شده باشد.
تائید نوع سرمایه گذاری توسط ایالت مقصد در استرالیا
تعهد به سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری در استرالیا به مدت 4 سال
داشتن نمره زبان هم مانند دیگر ویزاهای سرمایه گذاری شرط نیست، ولی در صورت نداشتن دانش زبان، لازم است هزینه ای به دولت استرالیا پرداخت شود تا بعد از ورود به استرالیا 510 ساعت کلاس زبان برای فرد در نظر گرفته شود.


مزایای ویزای سرمایه گذاری کارآفرینی ویزای 188C
میتوانید به مدت 4 سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
در مدارس و دانشگاه های استرالیا تحصیل کنید.
همسر و فرزندان شما می توانند در استرالیا به کار و تحصیل بپردازند.
از خدمات درمانی استرالیا استفاده نمائید.
بعد از 4 سال نسبت به اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کنید.


ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا (ویزای 888)

ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا ویزای  888 ویزای سرمایه گذاری دائم استرالیا (ویزای 888) یک اقامت دائم است و می تواند ویزای 188 را که ویزای موقت 4 ساله بود را به ویزای دائمی تبدیل کند.
افرادی که یکی از ویزاهای ساب کلاس 188 را داشته باشند، می توانند با رعایت شروط لازم جهت اخذ ویزای 888 اقدام و به تجارت و سرمایه گذاری خود در استرالیا ادامه دهند.
شرایط لازم ویزای 888 برای گروه کارآفرینی
حداقل یک سال اقامت در استرالیا در طی 24 ماه قبل از اقدام برای ویزای دائم
حداقل 2 سال فعالیت کاری و ارایه مدارک مالیاتی برای کل دوره 24 ماهه
اثبات سابقه مدیریت شما در بیزینس
داشتن حداقل 300 هزار دلار گردش مالی سالیانه برای 12 ماه قبل از درخواست ویزا ( این شرط در برخی موارد با موافقت ایالت، قابل لغو است)
ارائه اظهار نامه فعالیتهای تجاری در 2 سال گذشته به اداره مالیات استرالیا
اثبات مالکیت بیزینس به یکی از دو صور زیر:
دارا بودن مالکیت 51 درصد سهام درصورتی که گردش مالی سالیانه، کمتر از 400 هزار دلار باشد.
دارا بودن مالکیت 30 درصد سهام درصورتی که گردش مالی سالیانه، بیشتر از 400 هزار دلار باشد.
همچنین فرد باید 2 شرط از 3 شرط زیر را دارا باشد:
ارزش خالص دارایی حاصل از بیزینس فرد در سال گذشته حداقل 200 هزار دلار استرالیا بوده باشد.
ارزش خالص دارایی فرد و دارایی حاصل از بیزینس در سال گذشته حداقل 600 هزار دلار استرالیا بوده باشد.
استخدام تمام وقت حداقل 2 شهروند استرالیایی در سال گذشته


شرایط لازم ویزای 888 برای گروه سرمایه گذاری معمولی
حداقل 4 سال از سرمایه گذاری فرد در استرالیا گذشته باشد.
متقاضی حداقل 2 سال با همین ویزا در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی باید سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیا در رابط با پرداخت مالیات ، قوانین کار و... داشته باشد.
درگیر فعالیتهای تجاری مشکوک و سرمایه گذاریهای غیرقابل قبول نبوده باشد.
تعهد حقیقی نسبت به ادامه سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشد.


شرایط لازم ویزای 888 برای گروه سرمایه گذاری ویژه
حداقل 4 سال از سرمایه گذاری فرد در استرالیا گذشته باشد.
متقاضی حداقل 40 روز در هر سال باید در استرالیا حضور داشته باشد.
همسر فرد متقاضی حداقل 180 روز در هر سال در استرالیا بوده باشد.
متقاضی باید سوابق خوبی از رعایت قوانین استرالیا در رابطه با پرداخت مالیات، قوانین کار و... داشته باشد.
درگیر فعالیتهای تجاری مشکوک و سرمایه گذاریهای غیرقابل قبول نبوده باشد.
کسب و کار شایسته ای را که در آن سرمایه مستقیم داشته را اداره کرده باشد.
تعهد حقیقی نسبت به ادامه سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشد.


مزایای ویزای سرمایه گذاری 888
میتواند بصورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید.
در استرالیا به کار و تحصیل رایگان مشغول بپردازید.
همسر و فرزندان متقاضی می توانند در استرالیا به کار و تحصیل رایگان شوند.
از بیمه خدمات درمانی (مدیکر) استرالیا استفاده کنید.
در صورت داشتن شرایط لازم، جهت اخذ شهروندی استرالیا اقدام کنید.
اسپانسر دیگر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت در استرالیا شوید.