متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

TOEFL چیست؟

تافل چیست تافل مخفف عبارتTest of English as a Foreign Language می باشد و به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است.
آزمون TOEFLیک آزمون جـامع زبان انگلیسی است که به عنوان معتبرترین تست سنجش دانش زبان در دنیا مطرح است و بـرای ورود به بیش از ۴۴۰۰ کالج و دانشگاه در جهان، مورد نیاز میباشد.
همچنين خارجيانی که داراي مشاغل حرفه‌ای می ‌باشند، براي ادامه فعاليتهای حرفه‌ایخود در آمريکا و کانادا، به يک رتبه تافل نياز دارند.
این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه در جهان برگزار می شود و مدرک آن دو سال اعتبار دارد.
آزمون تافل اینترنتی با تافل کاغذی تفاوتی در محتوا ندارد و تنها تفاوت آنها،‌ شیوه برگزاری آزمون است. معمولا در ایران، فقط ازمون اینترنتی برگزار می شود.