متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

اعمال کنترل در فرودگاه های استرالیا

  • دولت استرالیا اعلام کرده است که از تاریخ 01 فوریه 2020 ، کلیه مسافرانی که از هر نقطه از سرزمین اصلی چین ، صرف نظر از ملیت ، وارد می شوند ، برای اطمینان از سلامتی ، ایمنی و رفاه جامعه استرالیا در معرض اقدامات کنترل مرزها قرار خواهند گرفت.