متخصص در اخذ ویزای دائم استرالیا

ویزای 491 استرالیا

 • ویزای ۴۹۱ استرالیا یک ویزای ۵ ساله اقامت موقت است در این ۵ سال فرد متعهد می شود که حداقل ۳ سال در مناطق رجیونال استرالیا اقامت داشته باشند و مشغول به کار باشند.

  بعد از اینکه یک فرد بتواند نشان دهد که در سه سال در مناطق کم جمعیت استرالیا زندگی و کار کرده است و حداقل حقوق پایه استرالیا را دریافت کرده است کافی است تا بتواند برای دریافت اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.

  تفاوت ویزای ۴۸۹ استرالیا و ویزای 491 استرالیا :

  ویزای ۴۸۹ استرالیا یک ویزای ۴ ساله موقت بوده است اما ویزای ۴۹۱ استرالیا یک ویزای موقت ۵ ساله است.

  ویزای ۴۸۹ استرالیا برای اسپانسری به افراد ۱۰ امتیاز کمک می کرد اما ویزای ۴۹۱ استرالیا ۱۵ امتیاز به یک پرونده کمک می نماید.

  شرایط تبدیل شدن  ویزای 491  به اقانت دائم استرالیا به این صورت است که بعد از زندگی به مدت ۳ سال در مناطق رجیونال استرالیا و کار کردن به مدت ۳ سال با حداقل حقوق می تواند برای اقامت دائم استرالیا اقدام نماید. ولی شرایط تبدیل شدن ویزای ۴۸۹ استرالیا به اقامت دائم ۸۸۷ استرالیا این طور بوده است که فرد بعد از زندگی در مناطق رجیونال به مدت ۲ سال و کار کردن به مدت ۱ سال می توانست برای اقامت دائم استرالیا اقدام نمایند

  ویزای ۴۹۱ استرالیا به مراتب شرایط بهتری نسبت به ویزای موقت ۴۸۹ دارد زیرا اولا این ویزای ۵ ساله است و دوما فرد می تواند به تمام مناطق رجیونال استرالیا بدون محدودیت سفر کند و همچنین صرفا با نشان دادن دریافت پایه حقوق استرالیا در ۳ سال اقدام به دریافت اقامت دائم استرالیا نمایند.

  در ویزای ۴۸۹ استرالیا فرد برای جابجایی برای ایالت های مختلف استرالیا دچار مشکل بود و صرفا باید در همان منطقه رجیونالی که اسپانسر وی شده است زندگی و کار نماید. در برخی شرایط امکان جابجایی بود اما نه در تمامی موارد. در این ویزا فرد برای جابجایی بین ایالتهای مختلف معمولا دچار مشکل بود و بعد کلی نامه نگاری شاید بازهم مجوز جابجایی را دریافت نمی کرد اما در ویزای ۴۹۱ استرالیا فرد این ازادی را دارد و به راحتی می تواند جابجا شود.

  در ویزای ۴۹۱ استرالیا بعد از ورود به استرالیا فرد مهاجر می تواند به تمامی مناطق رجیونال استرالیا بدون محدودیت سفر کرده و کار و زندگی نماید.

   

  تعداد دعوت نامه های ویزای 491 بیشتراز ویزای ۴۸۹ استرالیا خواهد بود